داماسکو 30*30

 

 

مشخصات محصول

رنگ:

سایز: 30×30

درجه: 1، 2، UNG

ضخامت:

جنس: خاک سفید

نوع برش: رکتی

نوع لعاب: مات

برجستگی سطح: برجسته