ساتن 30*90 (کرم، برجسته، گل، تک گل)

 

 

مشخصات محصول

رنگ: کرم

سایز: 90×30

درجه: 1، 2، UNG

ضخامت:

جنس: خاک سفید

رنگ خاک:

نوع برش:

نوع لعاب: مات، شوگر

برجستگی سطح: فلت، برجسته